E-postalarınızı spam olmaktan kurtarın: SPF, DKIM

Zimbra Collaboration’ı kurduğunuzda; Gmail, Hotmail, Yahoo gibi diğer e-posta servis sağlayacılarına e-postalarınızı güvenli bir şekilde göndermenizi sağlayan bazı konfigürasyonları da aynı zamanda yapmanız gerekir. Bu yazımızda sizlere sistemlerinize birini ya da hepsini entegre edebileceğiniz farklı eposta koruma yollarını göstereceğiz. SPF (Sender Policy Framework) SPF, phishing gibi amaçlara yönelik istenmeyen epostalardan korunmak için kullanılan bir eposta…