fzm teknoloji

Komut Satırı Araçları: ccze – Logları Renklendirin!

ccze nedir? ccze, loglarınızı daha iyi görebilmeniz ve analiz etmeniz için onları renklendirir. Apache, Postfix, Exim, vb. popüler uygulamaları renklendirmek için modüler bir yapıya sahiptir. Nasıl Yüklenir? Red Hat/Centos yum install ccze Debian/Ubuntu apt-get install ccze Mac (using Homebrew) brew install ccze Nasıl Kullanılır? tailf /var/log/httpd/error_log | ccze cat /var/log/httpd/error_log | ccze tail -100 /var/log/httpd/error_log…